ZERK 179 klik hier voor plattegrond

Ao 1653 den .. October Sterf de` Eerbare .....

OPMERKINGEN:

Het beeldhouwwerk is verzonken in een vierkant en bestaat uit een aankijkende traliehelm met als helmteken een kroon en zwaard met veren. Het M en V schild zijn afgesleten. Onder de schilden een links en rechts kijkende doodskop met beenderen. Links een vaas met bloemen. rechts eenolielamp. verder opgevuld met ornamenten. De wapens op de hoeken zijn ook afgesleten. Mogelijkprof. Coceus.

ZERK 180 klik hier voor plattegrond

Het bovenste deel van deze zerk is van beeldhouwerk voorzien binnen een ovale randsversiering die op meerdere zerken voorkomt. De tekst op het middenvlak is moeilijk leesbaar en in latijn opgesteld.

Letters in rechthoek boven beeldhouwwerk zijn:

W V C V H

Tekst op middenvlak is:

Anno cis ....XII die VII Februari
Aetatis suae fer. X .. Christo mortibus

et sepultus hic Franeker ....doctrine
eximnis Wibrandus van Bryggen, studios
cum ...................... maxime juris

fri.... ..............amplijsine viris
Wilhelmis................ praefectrum
Sybe Praetor............. Lutsdorph ac
Hororae is ..nae matrona Catharina
ab Heimbach

OPMERKINGEN:

Beeldhouwerk: een links kijkende traliehelm met daaronder een verminkt schild. Onder de latijnse tekst de letters I. C.