ZERK 36 klik hier voor plattegrond

Deel van randschrift is:

....... marty sterf den eerbare .......... broerius
v' hanniia secretaris ......

Slijtage maakt deze zerk bijna onleesbaar. Slechts een deel van het randschrift is te ontcijferen. Toch is dit voldoende om te weten op wie deze zerk betrekking heeft.

De zerk behoorde toe aan de familie Hannia. Hij was in 1615 secretaris van de academie.

ZERK 37 klik hier voor plattegrond

Deze zerk is zeer zwaar beschadigd. Toch is aan het grote beeldhouwwerk nog te zien dat het een belangrijke familie betrof. Het randschrift, waarvan nog maar een paar letters te zien zijn, is in oud gotisch lettertype opgemaakt. Onder het beeldhouwwerk heeft een latijns gedicht gestaan.

ZERK 38 klik hier voor plattegrond

Van deze zerk is het randschrift onleesbaar.

In het binnenvak staat:

Het randschrift van de zerk er onder is:

Ao 1722 den 22 Iulius is in den Heere
Godsalieglijck Ontslapen den Eersamen Iohannes
Douwes Terpstra in zijn Eerwaarde Leven
Apotheeker binnen de stadt Franeker oud 34
Iaaren 8 Maanten en 13 daagen en leit alhier begraven

Ao 1740 is de Heer Cornelius Terpstra rector te Frane
ker in de ouderdom van 44 Iaaren en 6 Daagen op den
17 Iuni overleden en leit alhier bij syn broeders en 2
kinders begraaven

Opmerkingen:

De leeftijd van de overledene is hier precies opgegeven, niet alleen in jaren, maar zelfs in maanden en dagen. Hij was apotheker. De beide op deze zerk genoemde Johannes en Cornelius Terpstra waren broers. Cornelius was rector aan de latijnse school te Franeker.

ZERK 39 klik hier voor plattegrond

Opnieuw een zerk die betrekking heeft op de familie Ens. Het randschrift is voor een deel erg moeilijk leesbaar.

Het randschrift is:

Ao 1616 de' 30 Oxber sterf de' Deughsame Reyner
Gysbert Ens olt .. iaer Ghysbert Franszo Wijf met
Franks Haer zoenke Hier begraven

Tekst op het middenvlak is:

Ao 1614 den 13 May sterf
d` Erbare Kijnsk Gerrits
Dochtr Echte wijf van
Reiner Ghisbertsz
Ens olt 37 iaer

Ao 1612 den 22 Iuni sterf
Gerryt Reinersoon

Ao 1614 den 24 Novenbris
Sterf Geert Reiners
Dr. Ens

Dwars onder deze tekst staat vertikaal:

Ao 1719 den 27 Mey is in den Here Gerust
den Eersamen Matthijs Cloppenburg in
leven stads boode binnen Franeker
out int 45 Iaer en is hier Begraven

Opmerkingen:

Zowel in het randschrift als op het middenvlak betreft het personen van de familie Ens. Kijnsk Gerritsdr. was getrouwd met Reiner Ghisberts Ens. Een dochter en een zoon van dit echtpaar zijn al op zeer jeugdige leeftijd overleden. Vermoedelijk aan de tering die rond die tijd in Franeker en omgeving heerste.

Door dat de rechten van de familie Ens vervielen, werd de steen ruim honderd jaar later door de familie Cloppenburg over genomen.